EU-wet nr. 1907/2006 (REACH)

Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen