Milieubeleid

Het milieubeleid wordt jaarlijks in het kader van de directiebeoordeling gecontroleerd om na te gaan of het nog actueel is.

Verantwoordelijkheid

Efficiëntie

Verbetering

Evaluatie

Monitoring

Inkoop

Noodgevallen