Kwaliteitsbeleid

Principes van ons kwaliteitsbeleid

De klant bepaalt de normen voor onze kwaliteit

Kwaliteit betekent voldoen aan de behoeften van onze klanten

Kwaliteit raakt alle medewerkers

Kwaliteit in producten en processen

Kwaliteit vereist voortdurende verbetering

Naleving van wettelijke voorschriften

Engagement van het management