Data Protection Information

for customers, interested parties, suppliers and other business partners

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens - doel en rechtsgrondslag

Informatie over gedeelde verantwoordelijkheid

Categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens

Duur van de opslag

Uw rechten

Informatie over uw recht van bezwaar op grond van artikel 21 GDPR