ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EMUGE-FRANKEN B.V.

2. De Overeenkomst

3. Account

4. Levering van Producten

5. Intellectuele eigendom

6. Garantie op Producten

7. Bijzondere regeling voor bewerken van gereedschappen

8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

9. Eigendomsvoorbehoud

10. Geheimhouding

11. Aansprakelijkheid

12. Verjaring

13. Overmacht

14. Einde van de Overeenkomst

15. Wijzigingen

16. Slotbepalingen